Detail článku

29.11.2021 Naši ľudia

VUJE, a.s., ponúka komplexné riešenia leteckej diagnostiky kritickej infraštruktúry aj pátrania po osobách

Do portfólia služieb našej spoločnosti sa radí aj vysokokvalitná technológia pre komplexnú diagnostiku kritickej infraštruktúry s obrovským prínosom pre budúcnosť.

VUJE, a.s., ponúka komplexné riešenia leteckej diagnostiky kritickej infraštruktúry aj pátrania po osobách

Revolučná technológia zahŕňa výkonný laserový systém LiDAR značky RIEGL, špeciálny diagnostický systém TRAKKA, pozostávajúci z gyroskopicky stabilizovanej platformy s výkonnými optickými ultrafialovými a infračervenými senzormi, a hyperspektrálne kamery HYSPEX. Vďaka umiestneniu na helikoptére je  systém schopný skúmať súčasne veľkú plochu územia viacerými senzormi aj v ťažko dostupnom teréne. 

Leteckú diagnostiku v réžii VUJE, a.s., je možné využiť vo viacerých oblastiach:

Diagnostika elektrických vedení, ropovodov a plynovodov

Medzi kritickú infraštruktúru patria elektrické vedenia vysokého a zvlášť vysokého napätia, ropovody a plynovody. Dlhé roky bola kontrola vykonávaná najmä vizuálne, nová technológia je presnejšia, rýchlejšia, a je schopná preskúmať až desiatky kilometrov vedení a potrubí denne. 

https://lnk.sk/prsy

 

Diagnostika pre poľnohospodárstvo

Kvalitné vybavenie helikoptéry a špičkový tím zabezpečí rýchlu analýzu veľkej plochy a umožní včas odhaliť nedostatky, ktorých prehliadnutie by mohlo mať negatívny dopad na kvalitu plodín. Za jednu hodinu je možné nasnímať plochu viac ako 2 500 hektárov.

https://lnk.sk/zpx8

 

Pátranie po osobách

Kombinácia výkonného vrtuľníka a vyspelá technológia umožňujú pátranie po osobách v ťažko prístupnom alebo úplne nedostupnom vysokohorskom teréne. Vďaka nej je možné skontrolovať desiatky kilometrov štvorcových územia za hodinu a vypátrať stratené osoby prakticky kdekoľvek a v podstatne kratšom čase ako doteraz.

https://lnk.sk/enrv