Detail článku

18.12.2019 Novinky

VUJE dodalo manipulátor IRIS-19 na kontrolu a zaslepovanie teplovýmenných rúrok kolektorov parogenerátorov pre JE Dukovany

.

VUJE dodalo manipulátor IRIS-19 na kontrolu a zaslepovanie teplovýmenných rúrok kolektorov parogenerátorov pre JE Dukovany

VUJE dodalo manipulátor IRIS-19 na kontrolu a zaslepovanie teplovýmenných rúrok kolektorov parogenerátorov pre JE Dukovany, (ČEZ, a.s.). Manipulátor umožňuje ET kontrolu teplovýmenných rúrok dvoma sondami súčasne, ET kontrolu vnútorných povrchov kolektora, vizuálnu kontrolu vnútorných povrchov kolektora, vizuálnu kontrolu teplovýmenných rúrok zvnútra, UT kontrolu zvarov kolektora ako aj zaslepovanie netesných teplovýmenných rúrok zváraním. Rozsahom kontrol a funkcií sa toto zariadenie radí medzi najzložitejšie vyrobené vo VUJE. Kvalifikácia zariadenia a systému kontroly prebehne v roku 2020.