Detail článku

08.01.2023 Naši ľudia

Zástupcom U.S. Department of Energy a Nuclear Energy Institute sme predstavili vývoj vysokoteplotného malého modulárneho reaktora ALLEGRO

Na prelome starého a nového roka prebehlo pod záštitou veľvyslanectva Spojených štátov amerických stretnutie medzi slovenskými dodávateľskými spoločnosťami, pôsobiacimi v jadrovej energetike, s delegáciou amerického ministerstvom energetiky (U.S. Department of Energy) a Nuclear Energy Institute, politickej organizácie so sídlom vo Washingtone D.C., zastupujúcej americké spoločnosti podnikajúce v jadrovom priemysle.

Zástupcom U.S. Department of Energy a Nuclear Energy Institute sme predstavili vývoj vysokoteplotného malého modulárneho reaktora ALLEGRO

Naša spoločnosť VUJE v zastúpení poradcu generálneho riaditeľa Petra Líšku, riaditeľa divízie jadrovej bezpečnosti, výskumu a vývoja Branislava Hatalu a riaditeľa pre rozvoj a medzinárodné projekty Andreja Žiarovského, predstavila svoje aktivity v oblasti jadrovej bezpečnosti, dostavby a spúšťania nových blokov elektrárne Mochovce, a predovšetkým účasť na vývoji vysokoteplotného malého modulárneho reaktora ALLEGRO.

Predmetom rokovania a následnej veľmi intenzívnej diskusie bol tiež prístup Spojených štátov amerických k plánovaniu ich energetického mixu v horizonte roku 2050 a porovnanie prístupu USA a Európskej únie ku koexistencii jadrovej energetiky a variabilných obnoviteľných zdrojov.

Riaditeľ pre rozvoj a medzinárodné projekty VUJE, a. s., Andrej Žiarovský (vľavo), vedľa Robert Jambrich, vedúci medzinárodných vzťahov, európskych záležitostí a životného prostredia Slovenských elektrární.

Ted Jones, Senior Director of Nuclear Energy Institute.

Vľavo Peter Líška, poradca generálneho riaditeľa VUJE, a. s.