Article details

16.10.2023 Our people

11. ročník seminára Divízie diagnostiky JEZ VUJE opäť spojil expertov pre bezpečnosť a spoľahlivosť jadrových elektrární

V termíne od 11. do 13. októbra 2023 sa konal ďalší, v poradí už 11. ročník odborného seminára Divízie diagnostiky jadrovoenergetických zariadení VUJE v príjemnom prostredí Hotela Magnólia v Piešťanoch. Toto podujatie sa opäť stalo miestom významného stretnutia expertov, poskytujúce cenný priestor pre zdieľanie poznatkov, prezentáciu projektov a budovanie osobných kontaktov v oblasti monitorovania jadrových elektrární na Slovensku a v Českej republike.

11. ročník seminára Divízie diagnostiky JEZ VUJE opäť spojil expertov pre bezpečnosť a spoľahlivosť jadrových elektrární

Seminár nesúci názov „Využitie výsledkov úloh, riešených v oddeleniach štrukturálnych analýz a kontroly JEZ pre spoľahlivú a bezpečnú prevádzku slovenských JE“ privítal viac ako 60 účastníkov z príbuzných spoločností, inštitúcií a škôl vrátane Slovenských elektrární, ČEZ, JAVYS-u, Úradu jadrového dozoru SR, ÚJV Řež, ŠKODA-JS a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Ing. Jana Petzová, PhD., vedúca oddelenia štrukturálnych analýz Divízie diagnostiky JEZ VUJE, a. s., sa s nami podelila o názor na tento výnimočný seminár a jeho vývoj: "Seminár sme začali organizovať pred viac ako 10 rokmi s ambíciou vyjasniť otvorené otázky a prezentovať výsledky riešenia aktuálnych problémov v monitorovaní jadrových elektrární na Slovensku. Od jeho prvého ročníka sme zaznamenali rastúci záujem a účasť prizvaných odborníkov, čo pomohlo posunúť úroveň odborných príspevkov na vyšší level.“

Dnes sa môžeme každoročne pochváliť účasťou 60 až 70 aktívnych účastníkov a vznikom mnohých spoluprác, vrátane spoločných projektov a prípravy normalizačných metodík v oblasti monitorovania jadrových zariadení a, ako dodala Jana Petzová, aj tento rok boli odborné príspevky rozsiahle a bohaté na nové informácie. „Jednou z výnimočných hodnôt tohto seminára je možnosť spoznávania odborníkov, ktorí priamo ovplyvňujú projekty a bezpečnosť jadrových elektrární. Tieto osobné kontakty sú neoceniteľné," uzatvorila.

Divízia VUJE, a. s. aktívne prispela do programu seminára, pričom dôležitú úlohu zohrali  pracovníci Oddelenia štrukturálnych analýz a oddelenia NDT kontroly JEZ. Prezentovali aktuálne činnosti, nové projekty a ponuky v oblasti monitorovacích programov a hodnotenia zmien materiálov. Okrem toho diskutovali o problematike dlhodobej prevádzky jadrových elektrární a zdieľali výsledky bežiacich európskych výskumných projektov STRUMAT-LTO, DELISA-LTO, ako aj ambiciózne plány na nové projekty STRUMAT+, SAMO-LTO či SALTO, ktoré práve prechádzajú procesom vyhodnotenia.

Seminár Divízie diagnostiky JEZ VUJE sa stal dôležitou udalosťou v kalendári odborníkov pracujúcich v oblasti jadrovej energetiky. Vytvoril prostredie pre výmenu skúseností, významných poznatkov a budovanie užitočných partnerstiev. S rastúcou odbornou úrovňou príspevkov a pozitívnymi reakciami účastníkov, je tento seminár bez pochýb miestom, kde sa tvoria cesty k bezpečnejšej a spoľahlivejšej prevádzke jadrových elektrární na Slovensku a v Českej republike.