Article details

26.10.2020 Our Media Coverage

Adrian Kovalyk pre český magazín Reportáže z průmyslu: Hlavným cieľom VUJE je bezpečnosť

.

Adrian Kovalyk pre český magazín Reportáže z průmyslu: Hlavným cieľom VUJE je bezpečnosť

Riaditeľ divízie diagnostiky jadrovoenergetických zariadení a člen predstavenstva VUJE, a. s., Adrian Kovalyk poskytol prestížnemu magazínu Reportáže z průmyslu rozhovor o našej spoločnosti, venujúci sa nielen činnosti danej divízie, ale aj investíciám spojeným s vývojom zariadení pre jadrové elektrárne a o precíznom výbere odborníkov pre oblasť jadrovej energetiky.

Hlavním cílem VUJE je bezpečnost

Slovenská společnost VUJE, a.s., působí na trhu v oblasti jaderné energetiky a služeb na podporu a provoz přenosových a distribučních soustav. Projekty realizuje komplexně, formou dodávky na klíč od úvodní dokumentace až po konečné testování. Firma je respektovanou a uznávanou autoritou s množstvím mezinárodních úspěchů. Nyní vstupuje do páté dekády poskytování služeb – dlouhodobé zkušenosti ji předurčují, aby přinášela inovativní řešení. S členem představenstva Adrianem Kovalykem (viz foto) jsme hovořili o diagnostice jaderných energetických zařízení.

Jaká je technická naplň činnosti VUJE?

Jsme nástupce Výzkumného ústavu jaderných elektráren, který byl založen před 43 roky. Činnost tohoto ústavu úzce souvisela s výstavbou atomových energetických zdrojů v Československu a my jsme na ni navázali. Já řídím ve VUJE divizi diagnostiky jaderných elektrických zařízení, která se zaměřuje na vývoj a optimalizaci metodik nedestruktivního testování (NDT) primárního okruhu a také na vývoj dálkově ovládaných manipulátorů, které se používají při kontrolách nebo údržbě jednotlivých částí primáru. Vedle toho provozujeme akreditovanou laboratoř pro analýzy materiálu primárního okruhu, specializujeme se na reaktorové nádoby. Divize rovněž na Slovensku realizuje program srovnávacích vzorků a věnuje se sledování stárnutí materiálů a jejich únavových režimů. Na základě toho pak provádíme fyzickou kontrolu zařízení jaderných elektráren.

Jaké typy diagnostických zařízení používáte?

Naší vlajkovou lodí je zařízení IRIS pro kontrolu teplosměnných trubek kolektoru parogenerátoru. Netěsností těchto trubek by mohlo dojít k úniku teplosměnného média z primárního do sekundárního okruhu a jeho nežádoucí kontaminaci. Naše diagnostické zařízení tyto netěsnosti zjistí a odstraní. Kontrola a oprava se provádí na dálku. Operátor ovládá toto zařízení pomocí kamer a řídicí jednotky ze vzdálenosti 50 až 100 metrů od parogenerátoru. Jde o robotické diagnostické systémy, které vyvíjíme již 30 let. V současnosti jejich třetí generace pracuje kromě Slovenska také v jaderných elektrárnách v České republice v Dukovanech i v Temelíně, na Ukrajině v elektrárnách Rovenská, Chmelnická a Južnoukrajinská nebo v Rusku v Kolské a v Novovoroněžské. Nedávno jsme tato zařízení dodali do maďarské elektrárny Pakš.

K čemu slouží především strukturální analýzy materiálů, které provádí vaše akreditovaná laboratoř?

Hlavně ke kontrole stavu reaktorové nádoby v průběhu jejího provozu. Testy probíhají od spuštění reaktoru a naše firma tento program zastřešuje. Sledujeme degradaci vlastností materiálu tlakové nádoby, například vliv křehnutí a na základě toho vypracováváme odpovídající expertizy. Právě nyní pracujeme na problému, který se objevil u dodávek potrubí pro Mochovce i Dukovany. Přímo na místě děláme zkoušky materiálových parametrů a porovnáváme je s údaji uvedenými v příslušných atestech.

Jste jako šéf divize diagnostiky jaderných elektrických zařízení přesvědčený o tom, že jsou tyto systémy bezpečné?

Kromě zajištění vysoké kvality prováděných kontrol je naším hlavním cílem také chránit lidi, kteří s těmito zařízeními pracují, respektive minimalizovat škodlivé účinky tohoto prostředí na obsluhující personál. Činnosti, které se provádějí v oblasti primárního okruhu a které nejsou pro zdraví člověka únosné, vykonávají roboti. My je vyvíjíme i vyrábíme a za jejich spolehlivost ručíme. Pochopitelně k jejich výrobě požíváme i standardní komponenty a běžně dostupný hardware. Tradičně se orientujeme na VVER trh, jiné typy jaderných elektráren mají jiné typy parogenerátorů i dalšíchsoučástí primárního okruhu. Naše divize má 65 pracovníků, vývoji a konstrukci dálkově ovládaných manipulátorů se věnuje asi 25 z nich.

Kolik procent z obratu vaše firma investuje do vývoje?

Nemáme pevně stanovenou sumu pro financování vývoje. Míra těchto investic záleží na cíli, kterého chceme dosáhnout, a typu produktu, který chceme nabídnout našemu zákazníkovi. Hlavně doba odstávky elektrárny přináší různá překvapení. Vývoj na ně reaguje a rychle hledá řešení daného problému. Prodlužování odstávky vždy znamená finanční ztráty. Z těchto poznatků a zkušeností vycházíme a do každé další odstávky se snažíme přijít s řešením, aby již průtahy nenastaly. Současně takzvaný život na bloku nabízí inspiraci pro komplexní řešení, které přinese novou kvalitu celého procesu. Například v Dukovanech na parogenerátoru 26 praskl můstek a náš vývojový tým během měsíce přizpůsobil standardní zařízení k nestandardní opravě. Letos již vyvíjíme speciální zařízení pro případné standardní odstranění této poruchy.

Jak získáváte nové odborníky pro diagnostiku jaderných elektrických zařízení?

Pokud jde o lidské zdroje, není to jednoduché. Hledáme nejen experta, ale také člověka, který chce pracovat v jaderné elektrárně a vstupovat do kontrolovaného pásma, tedy pracovat v podmínkách ionizačního záření. Asi polovina uchazečů o práci u nás ztratí zájem, jakmile se seznámí s těmito skutečnostmi. Já vstupuji do kontrolovaného pásma pravidelně a vím, že pohyb v této oblasti je bezpečný. Tento poznatek se opírá o osobní zkušenost z prostředí elektrárny a mnoho let práce na různých pozicích v společnosti.