Article details

31.01.2023 Our people

Generálny riaditeľ VUJE Matej Korec ocenil stredoškoláka Mateja Korca. Finalista súťaže Zenit Elektronika mal možnosť na 8 týždňov nahliadnuť do zákonitostí jadrovej energetiky

Bývalý študent piešťanskej Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Matej Korec obsadil minulý rok 2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit Elektronika a zabezpečil si tak postup do celoslovenského finále. Nebol to jeho prvý úspech v odborných meraniach zručností a znalostí, po prvý raz však o ňom písali médiá. A keďže ide o menovca nášho generálneho riaditeľa Mateja Korca, navyše študujúceho v jeho rodisku a príbuznom odbore, rozhodnutie vedenia VUJE, a. s., umožniť úspešnému fanúšikovi energetiky stáž v našej spoločnosti padlo jednomyseľne.

Generálny riaditeľ VUJE Matej Korec ocenil stredoškoláka Mateja Korca. Finalista súťaže Zenit Elektronika mal možnosť na 8 týždňov nahliadnuť do zákonitostí jadrovej energetiky

„Jedného dňa mi zavolali z VUJE s gratuláciou a ponukou stážovať tu. Bolo to znenazdania a super, bol som za to rád. Takáto príležitosť sa vyskytne málokedy,“ popísal nám prvé dojmy príjemného prekvapenia dnes už vysokoškolský študent Matej Korec.

Telefonoval mu riaditeľ divízie Školiaceho a výcvikového strediska personálu jadrových zariadení. „Dlhodobo podporujeme myšlienku zachytiť šikovných mladých ľudí už počas ich štúdia, podporovať ich v rozvoji vzdelania a získavania praktických zručností, a tým prispieť k budovaniu znalostnej a vedomostnej ekonomiky, založenej na rozvoji ľudských zdrojov,“  vysvetľuje exkluzívnu šancu pre overenie si vedomostí v praxi pre Mateja Peter Drobný.

„Úspech, stabilita a vízie sa stavajú na ľuďoch a ich odbornostiach,“ potvrdzuje generálny riaditeľ VUJE, a. s., Matej Korec. Naše 46-ročné úspešné pôsobenie na medzinárodnom trhu jadrovej energetiky bez akýchkoľvek dotácií, len z vlastných zdrojov, pramení z kvalitného zázemia pracovníkov. „No nie vždy a každému sa náhodným, a aj takto príjemným a vtipným spôsobom podarí objaviť mladý talent ako nám. Sme radi, že sa to udialo aj podarilo, možno so spoluprácou v budúcnosti.“

Študent Matej Korec mal možnosť nahliadnuť do zákonitostí jadrovej energetiky na 8 týždňov ako brigádnik v divízii, prevádzkujúcej reprezentatívny plnorozsahový simulátor JE Jaslovské Bohunice. „Bol stážistom pri napĺňaní a úprave databázy pre komunikačný softvér tretích strán, pri konfigurácii sieťových zariadení a pri riešení rôznych problémov spojených s verným modelovaním systémov jadrovej elektrárne,“ približuje šéf divízie Peter Drobný.

„Spoznal som aj príťažlivosť jadrovej energetiky. Mám pred ňou rešpekt, a ubezpečilo ma to v jej bezpečnosti. Potešilo ma, ako dôsledne sa pracovníci v tomto odbore zaškoľujú,“ popisuje svoje skúsenosti zo stáže dnes už študent 1. ročníka bakalárskeho štúdia počítačového inžinierstva na fakulte informatiky Žilinskej univerzity v Žiline a oceňuje aj skvelý kolektív divízie Petra Drobného ako „komunikatívny, veľmi pregnantný vo vysvetľovaní – a aj sranda tam bola“.

A či vidí svoju budúcnosť aj v segmente jadrovej energetiky? Stážista Matej Korec odpovedá: „Rozprávali sme aj o takej pravdepodobnosti. Zatiaľ čerpám vedomosti. Určite by som bol rád, keby som vo VUJE po štúdiách mohol pracovať v nejakej pozícii, ktorá by mi bola prínosná aj v živote a aj by ma bavila.“

Energetika je čoraz atraktívnejším sektorom lákajúcim nové talenty

Považujeme to za dobrú správu: Európa bude v nadchádzajúcich rokoch potrebovať tisícky ďalších expertov.