Article details

25.04.2024 Our people

Na JobFair FEI STU sme úspešne odprezentovali našu landing page pre študentov

Počas jarného kariérneho veľtrhu FEI JobFair na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave sme o práci našej spoločnosti hovorili s domácimi aj zahraničnými študentami.

Na JobFair FEI STU sme úspešne odprezentovali našu landing page pre študentov

Veľtrh s 20-ročnou tradíciou sa medzi študentmi teší obľube najmä pre svoj neformálny charakter a širokú účasť návštevníkov. Najčastejšou otázkou pri stánku VUJE, a. s., bola možnosť brigády v našej spoločnosti, na ktorú najpovolanejší tím v zložení riaditeľ divízie jadrovej bezpečnosti, výskumu a vývoja Tomáš Kliment s kolegami Romanou Vojtechovou a Slavomírom Bebjakom odpovedali súhlasne s tým, že ide o jednu z viacerých atraktívnych možností rozvoja spolupráce s mladými, zanietenými ľuďmi.

Viac informácií o práci vo VUJE, a. s., nájdete na stránke  student.vuje.sk 

From left Tomáš Kliment, Director of Nuclear Safety and Research and Development Division of VUJE, a. s., Romana Vojtechová and on the cover photo with Slavomír Bebjak.