Article details

19.04.2021 News

Nuclear Encounter 2021 vyzvala k výraznejšej podpore výskumu a vývoja

.

Nuclear Encounter 2021 vyzvala k výraznejšej podpore výskumu a vývoja

Už štvrtý raz sa stretli zástupcovia prevádzkovateľov jadrových elektrární Česka a Slovenska na konferencii komunikujúcej nové výzvy v jadrovej energetike. Nuclear Encounter 2021 prizvala k debate aj predstaviteľov dodávateľských či výskumných spoločností a akademických inštitúcií. 

Našu spoločnosť reprezentoval generálny riaditeľ a člen predstavenstva VUJE, a.s., Matej Korec. Zdôraznil, že „jadrová energetika je multidisciplinárny odbor, zahŕňajúci v sebe všetky kľúčové profesie“ a jej investičný cyklus je časovo aj investične veľmi náročný. „Zároveň ide o spoločensky aj politicky citlivú problematiku. Preto je pripravenosť na nové projekty veľkou výzvou.“ 

V súlade so všeplatným sloganom ‚Bez jadra to skrátka nejde‘ sa niesla aj hlavná téma ďalšieho využívania jadrovej energie v zhode s klimatickým plánom. Účastníci konferencie potvrdili, že aktuálne koncepcie Česka a Slovenska berú do úvahy všetky faktory na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050, čo je záväzok krajín voči Európskej únii. 

Bohdan Zronek, riaditeľ divízie jadrových elektrární ČEZ potvrdil, že obe české jadrové elektrárne smerujú k predĺženej 60-ročnej prevádzke a že jadro sa bude ďalej zdokonaľovať vďaka digitalizácii, ktorá je aj zárukou zvýšenia bezpečnosti. Miroslav Tokár, riaditeľ úseku jadrových elektrární Slovenských elektrární, v tejto súvislosti poukázal na trend USA, kde predĺženie prevádzky smeruje zo 60 až na 90 rokov. 

Spoločne s našim generálnym riaditeľom VUJE Matejom Korcom vyjadrili nádej ku výraznejšej podpore výskumu a vývoja vo sfére jadrovej energetiky štátom. 

„Vzhľadom k tomu, že jadrová energetika je strategickou prioritou štátu, bolo by žiaduce vo vyššej miere zabezpečiť podporu v akademickej, výskumnej ale aj dodávateľskej sfére,“ poznamenal GR Matej Korec s tým, že chýba dostatok zaujímavých príležitostí, kde sa ľudia môžu realizovať a získavať nové skúsenosti. „Obrovský výpadok v oblasti vedy a výskumu spôsobil, že je zložité udržať ľudí v kondícií v období medzi reálnymi projektami.“ 

Konferencia Nuclear Encounter 2021 vyslala aj dôležitý odkaz v podpore vzdelávania a ľudských zdrojov pre jadrový priemysel a online ju sledovali desiatky vysokoškolských študentov. 

Všetci zúčastnení z Česka a Slovenska sa zhodli na tom, že do jadrového odvetia treba prilákať viac mladých ľudí a vytvárať im atraktívne študijné programy. 

„A zároveň je potrebné vytvárať pozitívnejšie povedomie, pracovať na osvete, získať pre túto oblasť vyššiu spoločenskú hodnotu, tak, ako to bolo kedysi. Je dôležité spájať sily navzájom a vymieňať si skúsenosti, lebo práve vhodné partnerstvá dokážu prinášať synergické efekty,“ uzatvoril generálny riaditeľ VUJE Matej Korec.