Article details

27.06.2022 Our Media Coverage

Peter Líška pre TA3: Jadro je bezpečný a udržateľný zdroj energie

.

Peter Líška pre TA3: Jadro je bezpečný a udržateľný zdroj energie

Súčasná kríza a vysoké ceny energií nútia domácnosti, podniky, ale aj štáty prehodnotiť energetickú politiku. Rakúsko, Nemecko a ďalšie krajiny sa odkláňajú od zelených téz a ohlasujú návrat k uhliu. O téme energetickej budúcnosti Slovenska a Európskej únie hovoril náš expert na energetiku a poradca generálneho riaditeľa Peter Líška v relácii Tak Takto?!

Argumenty o jadre ako udržateľnom, bezpečnom a budúcnosť zaručujúcom zdroji energie môžete pozerať TU