Article details

11.12.2018 Our people

RUDOLF HRONKOVIČ: Vo VUJE vždy boli výnimoční ľudia

.

RUDOLF HRONKOVIČ: Vo VUJE vždy boli výnimoční ľudia

Do VUJE prišiel v roku 1992 hneď po ukončení štúdia. Tvrdou prácou sa postupne prepracoval z radového zamestnanca cez vedúceho oddelenia až na člena predstavenstva. Dnes je zástupcom vedúceho projektu dostavby Mochoviec a v predstavenstve za túto časť činnosti aj zodpovedá. Prečo Rudolf Hronkovič spojil celý svoj pracovný život práve s našou spoločnosťou?

 

Vyštudovali ste moskovský energetický inštitút. Bolo vašim plánom venovať sa jadru?

Chcel som sa venovať energetike. V čase, kedy som sa mal rozhodnúť, kde budem študovať, sa slovenské školy tejto oblasti nevenovali tak do hĺbky, ako by som si predstavoval. Vybral som si kybernetiku energetických systémov. V mojom prípade to bolo zameranie na  vysokonapäťové siete a systémy.  Po štúdiu som poslal životopis do VUJE. Vybrali ma na základe vzdelania.

 

Nastúpili ste teda na pozíciu radového inžiniera a prešli ste školením v odbore jadrovej energetiky.

V tom čase pripravovalo VUJE personál, ktorý by bol v budúcnosti vhodný pre spúšťanie jadrových elektrární. Poslali ma na ročný kurz pre personál jadrovej elektrárne do školiaceho strediska na zvýšenie kvalifikácie. Ukončil som ho  štátnou skúškou.

 

Odvtedy ste určite robili na množstve projektov...

Robili sa rôzne bezpečnostné správy, začala sa rekonštrukcia V1tky - elektrárne, ktorá bola neskôr odstavená. Koncom roku 1999 začalo spúšťanie prvého a druhého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Počas  spúšťania Mochoviec a Temelína som robil zmenového vedeckého vedúceho spúšťania.

Postupne som sa prepracoval na vedúceho oddelenia a neskôr ma zvolili za člena predstavenstva. Posledných  10 rokov sa venujem dostavbe Mochoviec tretieho a štvrtého bloku. Vedúci projektu je pán Ševera, ja som jeho zástupca a zároveň som zodpovedný za realizáciu samotnú. Celý projekt robíme na kľúč. To znamená od prípravy projektov cez špecifikáciu zariadení, objednanie, vyskúšanie, prevzatie až inštaláciu na mieste. 

 

Čo pre vás znamená jadrová energetika?    

Ľuďom, ktorí sa zaujímajú o techniku a o to, akými spôsobmi sa vyrába elektrická energia musí byť jasné, že jadrová energetika je v tomto zmysle to najperspektívnejšie. Trendom súčasnosti a určite aj budúcnosti je, aby sa nepoužívali klasické zdroje, ktoré nie sú obnoviteľné. Jadrová elektráreň je dobrý zdroj energie lebo nie je viazaný na výkyvy počasia a nespôsobuje klimatické zmeny. Odkedy som začal študovať až doteraz som presvedčený, že jadrová energetika má budúcnosť. Napriek negatívnym emóciám, ktoré sa v posledných rokoch objavujú pri asociácii s jadrom, som presvedčený, že do budúcnosti je jadro jediné možné riešenie. Verím, že to pochopia aj ostatní.

 

 Vo VUJE ste celý svoj pracovný život, nie ste však jediný. Čím je podľa vás táto spoločnosť taká výnimočná?

Takých je nás tu skutočne veľa a treba to vyzdvihnúť, lebo to sa dnes nevidí a fluktuácia je v iných firmách úplne bežná.

Vôbec nechcem, aby to vyznelo nejako nadradene oproti iným sféram podnikania, ale vo VUJE vždy boli a sú výnimočne vzdelaní a inteligentní ľudia. Dostať sa do oblasti jadrovej energetiky znamená, že musíte vyštudovať veľmi ťažké a špeciálne školy a len málo študentov má na to vlohy. Sú tu sústredené vysokokvalifikované profesie, vo VUJE bola vždy nadstavba. To je však niekedy aj negatívom, lebo každý jeden má svoju hlavu, svoj vesmír a občas sa ťažšie komunikuje.

 

 

Pozitívne ekonomické výsledky VUJE však ukazujú, že sa dohodnúť viete...

O tom nepochybujte. Naša firma má dlhú tradíciu. Keď som nastúpil, začali ťažké 90-te roky, kedy dochádzalo k transformácii priemyslu a pôvodných firiem. My sme vtedy boli Výskumný ústav jadrových elektrární a výskumné ústavy boli niečo čo na seba nezarábalo a potrebovalo dotácie. Ale ľudia, ktorí tu v tom čase boli, menovite napríklad pán Ján Korec, našli vo VUJE potenciál a dali firme filozofiu. A tým sme boli výnimoční, že sme sa dokázali potichu transformovať z vedecko-výskumnej oblasti do projektovej. Možno ak by  sme boli spoločnosť, ktorá nemá potenciál v ľuďoch, ale vlastnila by majetky, dopadlo by to inak. Dokázali sme sa sprivatizovať tak, že vlastníkmi akcií boli zamestnanci. Pochopili sme, že ak sa chceme udržať na trhu a prežiť, musíme si na seba zarobiť. Preorientovali sme sa aj na projektové riadenie. Začali sme robiť rekonštrukcie, ktoré prinášali zisk.

 

VUJE je  jedným zo štyroch hlavných dodávateľov projektu dostavby Mochoviec za ktorý v predstavenstve zodpovedáte. Čo spoločnosť predurčilo na túto úlohu?

Práve skúsenosti z projektov boli jedným z faktorov, vďaka ktorým nás vybrali na dostavbu Mochoviec. Je to veľmi ťažký projekt, lebo sa robil v čase, keď už bol taliansky Enel akcionárom Slovenských elektrární.  Nastala tam mierna nedôvera v slovenské firmy. Takže sme si museli nanovo budovať meno. Výhodou projektu je, že sme tam jeden zo štyroch hlavných dodávateľov primárnej časti a musím povedať, že sme si dobré meno vybudovali a VUJE hodnotia ako možno najlepšieho dodávateľa. Veľa firiem si na tom vylámalo zuby, samotní Taliani napríklad neocenili podstatnú úlohu generálneho dodávateľa, tak si ho nevybrali. Musím neskromne povedať, že my by sme túto zodpovednú úlohu asi v danom čase prijali a vedeli ju koordinovať bez zbytočného predlžovania dostavby.

 

Ako teda vidíte dostavbu Mochoviec?

Je to len otázka financií - ak ich budú mať, určite sa dostavia. Bolo však treba implementovať najmodernejšie bezpečnostné vylepšenia a práve preto sa dostavba predlžuje.

 

Čomu sa plánuje venovať VUJE po dostavbe tretieho a štvrtého bloku? Ďalšie atómky sa u nás stavať zatiaľ neplánujú...

Nie sme určite skeptickí. Možno nebudeme natoľko spolupracovať so Slovenskými elektrárňami, možno im budeme robiť support pre menšie projekty.  Perspektívu máme ale jasnú. V iných krajinách sa idú stavať jadrové elektrárne a my by sme sa na tom chceli podieľať. Otvorený priestor je napríklad v Maďarsku, vo Fínsku, Rusku aj Ázii. Firmu si vážime a veríme jej, dokonca sme schopní sa preorientovať aj do iných oblastí klasickej energetiky.

Pre nás je dôležité, aby spoločnosť fungovala. Zárukou sú znalosti našich zamestnancov, ktorí sú vysoko kvalifikovaní a uplatniteľní. Okrem toho sú tu stále oblasti, v ktorých momentálne pracujeme a sme v nich skutočne dobrí. Napríklad vyraďovanie jadrových elektrární. Skúsenosti, ktoré majú s decommissioningom naši ľudia, má len minimum západných firiem.

 

Máte náročnú úlohu v core biznise VUJE. Ako oddychujete?

Športujem, behávam, milujem hudbu. Veľmi rád cestujem. To je taká vec, ktorú by som odporučil všetkým. Človek získava nové obzory a pohľad na svet. Začína sa pozerať na veci aj u nás doma z iného pohľadu.