Article details

04.10.2018 News

Špeciálne kontajnery pre Černobyľ

Slovenská spoločnosť VUJE vyvinula a dodala špeciálne kontajnery na prepravu tekutých rádioaktívnych odpadov v Černobyľskej jadrovej elektrárni.

Špeciálne kontajnery pre Černobyľ

Na riešení rádioaktívneho odpadu v Černobyľskej elektrárni sa podieľajú aj Slováci. Spoločnosť VUJE totiž vyvinula a dodala špeciálne kontajnery na prepravu tekutých rádioaktívnych odpadov. Kontajnery so špeciálnym návesom dodali do medziskladu vyhoretého paliva ISF-2 v Černobyľskej jadrovej elektrárni. Budú slúžiť na prepravu tekutého jadrového odpadu, vznikajúceho počas fragmentácie vyhoreného paliva z reaktorových blokov 1, 2 a 3.

Viac sa dozviete v nasledujúcich článkoch:

https://venergetike.sk/zaujimavosti-na-rieseni-jadroveho-odpadu-v-cernobyle-sa-podielaju-aj-slovaci/

https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/477041-kontajnery-z-vuje-trnava-pomahaju-likvidovat-odpad-z-cernobylu/

http://www.teraz.sk/ekonomika/na-rieseni-jadroveho-odpadu-v-cernob/337209-clanok.html