Article details

20.09.2019 News

Spoločnosť VUJE za zúčastňuje na projekte zameranom na ochranu vtákov (Life Energie)

Unikátny diaľkovo ovládaný manipulátor, vyvinutý a prevádzkovaný spoločnosťou VUJE, je využívaný na montáž reflexných zviditeľňovacích prvkov, ktoré majú zabrániť kolíziám vtákov s vodičmi vonkajších elektrických vedení 110 kV a 22 kV v chránených vtáčích územiach. Manipulátor dokáže osadiť až 100 ks reflexných prvkov denne. Ide o dlhodobú spoluprácu VUJE s východoslovenskými energetikmi, ktorí spolupracujú na projekte Life Energia.

Spoločnosť VUJE za zúčastňuje na projekte zameranom na ochranu vtákov (Life Energie)