Article details

23.04.2019 Our people

Vizionármi od samého začiatku

Ján Korec, zakladateľ a prvý riaditeľ VUJE a jeho tím boli bez pochýb vizionármi. V našich archívoch sme našli vlajku z 80-tych rokov i odznaky, ktoré slúžili ako imidžový produkt. Zistili sme, že logo VUJE prechádzalo od svojho vzniku v roku 1977 len drobnými úpravami a jeho dizajn a motto boli moderné a nadčasové už v tej dobe. Posúďte sami.

Vizionármi od samého začiatku