Article details

26.06.2019 Our Media Coverage

VUJE a Matej Zachar v TA3

TA3

VUJE a Matej Zachar v TA3

Zástupcovia VUJE, a. s., boli jednými z hlavných prezentérov na medzinárodnej konferencii Eastern and Central European Decommissioning - ECED 2019, konajúcej sa 25. a 26. 6. 2019 v Trnave.

V rámci projektu Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu, ktorý realizuje Konzorcium Westinghouse - VUJE pre zákazníka JAVYS, a.s., zabezpečuje spoločnosť VUJE, a.s., demontáž a fragmentáciu kontaminovaných komponentov primárneho okruhu jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. 

Projekt rieši likvidáciu kontaminovaných komponentov odstavených blokov bezpečným a efektívnym spôsobom s dôrazom na minimálny vplyv na životné prostredie. Ako zdôrazňuje aj šéf projektu za VUJE, vedúci oddelenia riadenia projektov fragmentácie komponentov JE Matej Zachar: Je potrebné, aby všetky kontaminované komponenty boli odstránené z priestoru jadrovej elektrárne, či už uvoľnené do životného prostredia - ak sú, samozrejme splnené príslušné legislatívne limity, alebo sú fragmenty spracované do formy vhodnej pre uloženie v úložísku rádioaktívneho odpadu.“

Celý projekt je spracovaný na kľúč podľa zadania zákazníka, vrátane koncepčného návrhu riešenia, projektovej dokumentácie, dodávky fragmentačných zariadení, až po samotnú realizáciu demontáže a fragmentácie komponentov. 

Reportáž si môžete pozrieť TU