Article details

26.06.2019 News

VUJE, a.s., odovzdala Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a.s., simulátor vlastnej spotreby pre elektrickú stanicu Križovany

.

VUJE, a.s., odovzdala Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a.s., simulátor vlastnej spotreby pre elektrickú stanicu Križovany

Pracovníci divízie Školiace a výcvikové stredisko personálu JZ v máji 2019 úspešne odovzdali Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a.s., simulátor vlastnej spotreby pre elektrickú stanicu Križovany. Tento simulátor slúži personálu elektrickej stanice pre výcvik ovládania komplikovaného systému vlastnej spotreby pri štandardnej prevádzke, ako aj pri poruchových situáciách. Umožňuje precvičovať ovládanie z riadiaceho informačného systému a zároveň miestne ovládanie na jednotlivých rozvádzačoch. Cieľom simulátora je osvojovanie a upevňovanie vedomostí a zručností personálu elektrickej stanice a tým zvyšovanie spoľahlivosti ľudského faktora, ktorý má významný vplyv na bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrickej stanice a takisto celej prenosovej sústavy.