Article details

24.04.2019 News

VUJE, a.s. uzavrela zmluvu na dodávku diaľkovo ovládaného manipulátora pre JE Pakš

VUJE, a.s. uzavrela zmluvu na dodávku diaľkovo ovládaného manipulátora na zaslepovanie teplovýmenných rúrok parogenerátora pre JE Pakš v Maďarsku. Po Slovensku, Českej republike, Ukrajine a Ruskej federácii je to ďalšia krajina v ktorej sa budú na jadrovej elektrárni využívať technológie vyvinuté našou spoločnosťou. Prvé nasadenie manipulátora je naplánované počas odstávky v druhej polovici roku 2020.

VUJE, a.s. uzavrela zmluvu na dodávku diaľkovo ovládaného manipulátora  pre JE Pakš