Article details

01.07.2018 Our people

VUJE plní vizionársky odkaz zakladateľa Jána Korca

EDITORIAL Mateja Koreca, generálneho riaditeľa

VUJE plní vizionársky odkaz zakladateľa Jána Korca

EDITORIAL Mateja Koreca, generálneho riaditeľa

“Príbeh VUJE, a. s., a aj ten môj osobný je úzko spätý s rokom 1977. V tomto roku bol totiž založený štátny podnik - Výskumný ústav jadrových elektrární, predchodca našej akciovej spoločnosti a ja som sa narodil. Môj otec, Ján Korec, bol iniciátorom transformácie štátneho podniku na zamestnaneckú akciovú spoločnosť a v roku 1994 sa stal jej prvým generálnym riaditeľom. Už vtedy bol rešpektovaným odborníkom v oblasti jadra.

V roku 2003 po ukončení vysokoškolských štúdií bolo pre mňa obrovskou výzvou prevziať po otcovi spoločnosť – jeho ďalšie dieťa, pretože zatiaľ čo zo mňa bol neskúsený 26-ročný mladík, VUJE, a. s., už bola nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí úspešnou a rešpektovanou spoločnosťou nesúcou nezmazateľnú pečať otcovho vizionárstva.

Dnes má VUJE aj vďaka otcovi za sebou 40 rokov skúseností, je zrelou spoločnosťou, no zároveň plnou mladíckej energie a ambícií. To všetko vďaka našim ľuďom – zamestnancom, ich skúsenostiam, vysokej odbornosti a entuziazmu.

Vďaka Vám sme vstúpili do piatej dekády existencie VUJE a dúfam, že tak ako sme od vzniku spoločnosti boli lídrom na trhu v oblasti jadrovej energetiky a dnes aj v oblasti elektrizačnej sústavy, budeme stále prinášať inovatívne riešenia  a rozširovať oblasť svojej pôsobnosti.

VUJE, a. s., je jednou z mála spoločností, ktoré zostali kapitálovo v rukách slovenských investorov a má dlhodobo stabilnú pozíciu v silnej konkurencii veľkých svetových hráčov.

Som hrdý, že sa nám darí zotrvávať v pozícii rešpektovanej autority s množstvom medzinárodných úspechov a šťastný, že stále máme potenciál napredovať a aj to robíme.

ĎAKUJEM.”

Matej Korec

generálny riaditeľ