Article details

12.02.2019 News

VUJE zaškolilo personál Rovenskej jadrovej elektrárni

VUJE vyškolilo prevádzkový personál Rovenskej JE na prácu so systémom merania koncentrácie vodíka. Školenie prebiehalo na 3. bloku JE, kde bol koncom roku 2018 systém nainštalovaný v rámci programu zvyšovania bezpečnosti prevádzky jadrových blokov na Ukrajine. Na 4. bloku Rovenskej bude VUJE inštalovať systém počas plánovanej odstávky v roku 2019.

VUJE zaškolilo personál Rovenskej jadrovej elektrárni