Article details

21.10.2020 Our people

VUJE získalo Cenu ministra hospodárstva SR

V súťaži o Inovatívny čin roka sa umiestnilo na 1. mieste.

VUJE získalo Cenu ministra hospodárstva SR

Spoločnosť VUJE, a. s., sa stala laureátom prestížneho ocenenia Inovatívny čin roka. Cenu ministra hospodárstva SR získala počas medzinárodnej konferencie odborníkov Cooperation Innovation Technology Transfer v kategórii Inovácia služby. Oceneným projektom je Simulátor vlastnej spotreby elektrickej stanice Križovany.

Inovatívny čin roka je súťaž, kde sa prihlasujú výrobkové a technologické inovácie alebo inovácie služieb, ktorých inovačný proces bol dokončený vlani. Hodnotiacimi kritériami sú originalita nápadu, prínos inovácie pre spotrebiteľa a spoločnosť, vplyv inovácie na trh či podnikateľskú činnosť, národné hospodárstvo a ekológiu. 

„Inovatívny projekt je možné zrealizovať len vtedy, ak spoločnosť disponuje kvalitnými a vzdelanými pracovníkmi. Chcem sa preto v neposlednom rade poďakovať aj mojim kolegom, na ktorých som veľmi hrdý. Vďaka nim vieme stále reagovať na najnovšie výzvy a trendy v rôznych odvetviach nášho hospodárstva,” uviedol generálny riaditeľ VUJE, a. s., Matej Korec a poďakoval ministrovi hospodárstva a spoločnosti Slovenská elektrizačná a prenosová sústava za kvalitný prístup k investíciám do inovácií, zvyšovaniu kompetentnosti zamestnancov a bezpečnosti elektrizačnej sústavy.

Simulátor, ktorý predstavuje elektrický model vlastnej spotreby stanice vrátane automatík, blokád, ochrán a poruchovej signalizácie s možnosťou diaľkového aj miestneho ovládania, slúži pre praktický výcvik prevádzkových elektrikárov za účelom zvyšovania spoľahlivosti a bezpečnosti. Umožňuje zvyšovať sebadôveru a praktické zručnosti obsluhy elektrickej stanice pri zriedkavých a zložitých manipuláciách, ako aj pri riešení poruchových a havarijných stavov. Zvyšovaním kvalifikácie personálu stanice pomáha zlepšovať bezpečnosť elektrizačnej a prenosovej sústavy, znižovať počet mimoriadnych udalostí a minimalizovať prevádzkové náklady.

„Víťazný projekt bol od začiatku naozaj jedinečným počinom skupiny kreatívnych ľudí. Ako každý projekt aj tento bol pre nás výzvou, ale nášmu tímu z oddelenia projektovania a realizácie simulátorového výcviku pre energetiku sa ho podarilo dotiahnuť do veľmi úspešného konca,” poďakoval sa za skvelý prístup riaditeľ divízie víťazného tímu VUJE Ing. Peter Drobný„Som rád, že na Slovensku sa ešte stále nájde investor, ktorý je ochotný zafinancovať inovatívne projekty a verím aj v ďalšiu spoluprácu a, samozrejme, v rozšírenie portfólia našich zákazníkov,“ uzatvoril. 

Spoločnosť VUJE je lídrom na trhu v oblasti energetiky a služieb na podporu a prevádzku prenosových a distribučných sústav Slovenskej republiky, ktorá realizuje projekty komplexne, formou dodávky na kľúč, od úvodnej dokumentácie až po konečné riešenia

O úspechu našej spoločnosti píšu aj renomovaný Energie-portal.sk TU, odborný portál z oblasti strojárstva a priemyslu Engineering TU, aj Trnava-live.sk TU.

Na titulnej snímke je vedúci Oddelenia projektovania a realizácie simulátorového výcviku pre energetiku Ing. Marián Jančovič PhD.