Article details

03.02.2022 News

Začlenenie jadrovej energetiky do taxonomického rámca EÚ vítame, jadro je a bude hlavným pilierom energetického mixu Slovenska

Európska komisia prijala v stredu 2. februára 2022 doplňujúci delegovaný akt k Taxonómii udržateľných financií, ktorý zaraďuje aktivity v oblasti jadrovej energie a zemného plynu do rámca Taxonómie pri splnení stanovených podmienok.

Začlenenie jadrovej energetiky do taxonomického rámca EÚ vítame, jadro je a bude hlavným pilierom energetického mixu Slovenska

„Vítame začlenenie jadrovej energetiky do taxonomického rámca Európskej únie, finálnu verziu tohto dokumentu však hodnotíme ako kompromis, pretože aktivity v oblasti jadrovej energie označuje ako prechodné technológie. Jadrová energetika aj naďalej bude hlavným pilierom energetického mixu Slovenska, pretože v našich jadrových elektrárňach sa vyrobí viac ako polovica spotrebovanej elektrickej energie a v blízkej budúcnosti to bude viac ako 70%. Naša spotreba elektriny bude určite rásť,“ konštatuje generálny riaditeľ VUJE, a.s., Matej Korec.

V oblasti jadra zostala povinnosť uviesť do roku 2050 do prevádzky hlbinné úložisko a získať stavebné povolenie pre existujúce zdroje do roku 2040 a pre nové zdroje do roku 2045. Pre Slovensko je to dobrá správa, pretože popri výrobe elektriny umožní aj výrobu tepla a vodíka z už existujúcich jadrových zdrojov.

Celý proces zavŕši prijatie doplňujúceho delegovaného aktu - CDA po jeho preklade do všetkých jazykov EÚ. Potom začne plynúť štvormesačné obdobie, v ktorom Rada EÚ a Európsky parlament posúdia dokument. Obdobie sa môže predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Na odmietnutie CDA je potrebná kvalifikovaná väčšina v Rade a v EP je to nadpolovičná väčšina europoslancov. Po schválení CDA vstúpi do platnosti od 1. januára 2023.