Article details

21.12.2020 News

Ďalší úspech v Rovenskej JE: Systém merania koncentrácie vodíka na 4. bloku sme uviedli do prevádzky

Spoločnosť VUJE má za sebou ďalší úspešný rok. Po dokončení montáže Systému merania koncentrácie vodíka (HCMS) na 4. bloku Rovenskej JE (VVER 1000) na Ukrajine, bol systém po príslušných skúškach uvedený v dňoch 10. a 11. 12. 2020 do prevádzky. Dodávka bola realizovaná v rámci programu zvyšovania bezpečnosti prevádzky jadrových blokov na Ukrajine, financovaného zo zdrojov Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

Ďalší úspech v Rovenskej JE: Systém merania koncentrácie vodíka na 4. bloku sme uviedli do prevádzky

Projekt bol pokračovaním činností z r. 2019, keď bol spoločnosťou VUJE v spolupráci s Rovenskou JE po roku skúšobnej prevádzky Systém HCMS na 3. bloku RAES úspešne uvedený do priemyselnej prevádzky.

Jednou z najdôležitejších podmienok bezpečnej prevádzky jadrových blokov s reaktormi VVER je ochrana celistvosti uzatvoreného priestoru. Systém monitorovania koncentrácie vodíka umožňuje nepretržitý monitoring koncentrácie vodíka v kontajnmente reaktora pri rôznych režimoch bloku: počas normálnej prevádzky, porušenia normálnej prevádzky, projektových nehôd a nad rámec projektových havárií. Informácie poskytované systémom HCMS umožňujú včas prijať nevyhnutné prevádzkové a bezpečnostné opatrenia vyplývajúce z ohrozenia bezpečnosti jadrového zariadenia pri prípadnom výskyte vodíka v monitorovaných priestoroch technológie.

Systém vrátane detektorov koncentrácie vodíka je kvalifikovaný na podmienky prostredia počas všetkých režimov bloku, vrátane havarijného  a pohavarijného monitorovania. Či už sú to požiadavky teplotnej odolnosti až do 250°C, práceschopnosť pri výskyte paroplynovej zmesi, odolnosť voči rádioaktivite, či EMC rušeniu – to všetko sú technologické výzvy ako príspevok VUJE, a.s., pre zvýšenie bezpečnosti jadrových blokov po celom svete.

Rozbiehajúce sa projekty pre dodávku systémov HCMS v rámci EU, a za jej hranicami v Turecku, sú záväzkom pre zvyšovanie možností a technologickej vyspelosti systému, ktoré budú reflektovať aktuálne náročné podmienky prevádzky a bezpečnosti jadrových zariadení v 21. storočí.

Viac pozerajte v reportáži v minútach od 3:12 do 5:46 TU