Article details

08.04.2024 Our people

Zo 146 družstiev na ČSOB Bratislava Marathon 2024 sme sa umiestnili dvojnásobne, na vynikajúcom 22. aj 29. mieste

Úspech našej spoločnosti VUJE, a. s., je bez hraníc.

Zo 146 družstiev na ČSOB Bratislava Marathon 2024 sme sa umiestnili dvojnásobne, na vynikajúcom 22. aj 29. mieste

Kráľovskej disciplíne odovzdali naši kolegovia srdce a odhodlanosť aj víziu a vytrvalosť, rovnako ako celý tím VUJE, a. s., postupuje každodenne vo svojej práci.