Article details

12.04.2024 Our Media Coverage

Zástupca GR VUJE Peter Líška v magazíne OBCHOD PRIEMYSEL HOSPODÁRSTVO: Za nami je veľa úspešných projektov

V 50. rokoch minulého storočia sa rozhodlo, že Československo, ako jedna z priemyselne najvyspelejších krajín vtedajšieho socialistického tábora, vybuduje na svojom území jadrovú elektráreň. Ukázalo sa, že najvyhovujúcejšia lokalita výstavby sa nachádza neďaleko obce Jaslovské Bohunice. Keďže išlo o absolútny prototyp reaktora, na jeho realizáciu bolo potrebných veľa výskumných a vývojových prác.. Preto v 60. rokoch vznikla v elektrárni Bohunice (EBO) vedecko-výskumná základňa. A tak sa začal príbeh našej spoločnosti VUJE, a. s.

Zástupca GR VUJE Peter Líška v magazíne OBCHOD PRIEMYSEL HOSPODÁRSTVO: Za nami je veľa úspešných projektov

 

Pozrite si aj video na našom YouTube kanáli VUJE: bit.ly/3vYQdDw

 

Elektráreň A1 bola skutočne takmer celá dielom československých organizácií a vo veľmi krátkom čase bol urobený vývoj, projekt aj realizácia. Na tom mala značný podiel spomínaná vedecko-výskumná základňa. Keď bolo zrejmé, že sa u nás budú budovať reaktory typu VVER a že elektrárne budú stavať organizácie v Československu, samozrejme, okrem jadrového paliva, bolo potrebné pokračovať vo výskume a vývoji na realizáciu takýchto blokov.

Zámerom odborníkov v ČSSR bolo adaptovať sovietsky projekt na naše normy a vylepšiť ho čo najviac, ako bolo možné. Preto sa v polovici 70. rokov rozhodlo, že na tento účel je vedecko-výskumná základňa nedostatočná a je potrebné vytvoriť celorepublikový výskumný ústav pre rozvoj jadrových elektrární. A tak 1. januára 1977 vznikol Výskumný ústav jadrových elektrární (VUJE) so sídlom v areáli EBO Jaslovské Bohunice. Hneď sme dostali úlohy potrebné na uvedenie dvoch blokov elektrárne V1 do prevádzky. Vykonávali sme testy fyzikálneho a energetického spúšťania a veľa ďalších úloh na vylepšenie týchto blokov (ako napr. inštalácia informačného počítačového systému RPP16 atď.). Ďalej nasledoval 3. a 4. blok v Bohuniciach, 4 bloky v Dukovanoch a 2 bloky v Temelíne. V roku 1990 mal výskumný ústav viac ako 700 zamestnancov.

Lenže politické zmeny viedli nielen k rapídnemu zníženiu financovania výskumu a vývoja, ale aj k negatívnemu postoju k jadrovej energetike a obzvlášť k reaktorom typu VVER. V roku 1994 postupne klesol počet zamestnancov až k číslu 400. Záchranou mala byť privatizácia. Jeden z jej spôsobov bola možnosť odkúpiť štátne podniky zamestnancami formou vytvorenia akciovej spoločnosti. Tento spôsob sa využil aj pri privatizácii VUJE. V roku 1993 si približne 90 % zamestnancov kúpilo akcie novozaloženej akciovej spoločnosti, ktorá po prekonaní mnohých prekážok odkúpila 1. novembra 1994 štátny výskumný ústav.

Od 1. januára 1995 do dnešných čias akciová spoločnosť VUJE neskončila ani jeden rok v strate. Má za sebou veľa úspešných projektov ako napr. rekonštrukcia JE V1 Jaslovské Bohunice, dostavba 1. a 2. bloku JE Mochovce, stavba 400 kV linky Varín Sučany, modernizácia JE V2 Jaslovské Bohunice, preprojektovanie 3. a 4. bloku JE Mochovce, dostavba a uvedenie do prevádzky 3. bloku JE Mochovce, likvidácia 1. a 2. bloku JE V1, vyraďovanie elektrárne A1, vybudovanie suchého medziskladu vyhoreného jadrového paliva a medziskladu nízkoaktívneho rádioaktívneho odpadu, konštrukcia nového plnorozsahového trenažéra JE V2, dokumentácia pre výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach a mnoho ďalších projektov a služieb pre Slovenské elektrárne, JAVYS, JESS a Slovenskú elektrizačnú a prenosovú sústavu (SEPS).

Spoločnosť má, samozrejme, aktivity aj v zahraničí, predovšetkým v Česku, ale aj v Arménsku, Iráne, Pakistane, na Ukrajine, v Nórsku, Maďarsku. Spolupracujeme s najvýznamnejšími európskymi a svetovými organizáciami v jadrovom priemysle ako Framatome, EdF, Westwinghouse, ČEZ, ale našimi hlavnými partnermi stále zostanú Slovenské elektrárne, Slovenská elektrizačná a prenosová sústava a JAVYS. V tejto dobe, keď politici pochopili, že zabezpečiť v elektrizačných sústavách stabilitu a rovnováhu medzi spotrebou a výrobou elektriny v každom okamihu počas celého roka, je jadrová energetika absolútne nevyhnutná.

VUJE a. s. je takisto dlhodobým aktívnym členom SOPK (od roku 1997), zúčastňuje sa na mnohých jej akciách, ako sú obchodné cesty, semináre, konferencie a stretnutia s veľvyslancami či obchodnými radcami z obchodne zaujímavých krajín. VUJE považuje SOPK za inštitúciu, ktorá je schopná presadiť zmeny v ekonomickom riadení Slovenska a zlepšiť tak podnikateľské prostredie.

Peter Líška. zástupca generálneho riaditeľa VUJE, a. s.