Article details

03.06.2020 News

Experti na energetiku o koronakríze

Aký bude mať dopad koronakríza na národný energetický klimatický plán? Ako bude vyzerať energetika po kríze? Je jadrová energia zelená? Aj na tieto otázky odpovedal expert na jadrovú energetiku Peter Líška z VUJE, a.s., v odbornej diskusii s Robertom Jambrichom zo Slovenských elektrární (SE) a Jánom Karabom zo Slovenskej asociácie fotovoltaického priemyslu (SAPI).

Experti na energetiku o koronakríze

Stretli sa v relácií Ekonomika+ televízie TA3. 

Dnes vieme, že aj energetika bola zasiahnutá pandémiou COVID-19. Výrazne klesla spotreba, a to až o 10%. Slovenské elektrárne boli dokonca nútené obmedziť výrobu tepelných elektrární. 

Naopak, jadrové elektrárne vyrábali energiu bez obmedzenia. 

Aj tento fakt ukázal, že jadro má nezastupiteľnú úlohu v energetickom mixe. Dnes totiž pokrýva viac než polovicu energie, vyrábanej na Slovensku. Zároveň ju možno radiť k zelenej bezemisnej energii a tak pomáha plniť záväzky voči Európskej únii smerom k ich znižovaniu. 

„Slovenská energetika má jednu veľkú výhodu, že 55 percent je vyrábaných z jadrovej energie. Tento zdroj je bezemisný, čo znamená, že je porovnateľný s inými obnoviteľnými zdrojmi ako je slnko, vietor a podobne,“vysvetlil v diskusii Robert Jambrich zo SE. 

Podľa neho sú však problematické diskusie na úrovni Európskej únie, kde sa čaká akú nálepku jadro dostane. „Jadro je na pomedzí. Ak dostane nálepku toho zlého, Slovensko bude mať vážny problém. Jeho financovanie bude náročné. V najhoršom prípade budeme musieť hľadať za neho náhradu a cieľ znižovania emisií bude významne ohrozený,“ zdôraznil Jambrich.

Peter Líška z VUJE dodal, že celý proces sa momentálne deje na úrovni politikov. Množstvo z nich však dnes už dôležitosti jadra rozumie. Problém s financovaním by sa však podľa Líšku mohol týkať predovšetkým Českej republiky a Poľska, pretože ide najmä o financovanie nových jadrových elektrární.

Ján Karaba zo SAPI potvrdil výhody jadrovej energetiky v oblasti nízkych emisií. Vyčítal však jeho finančnú náročnosť. „Jadro je drahé. Výsledná cena je taká vysoká, že je vyššia ako z obnoviteľných zdrojov,“ tvrdil v diskusii, pričom spochybnil potrebu dostavby 3. a 4. bloku Mochoviec. 

Aj na to mal Robert Jambrich pádny arugument. Tvrdí, že po dostavbe sa Slovensko stane nielen energeticky sebestačné. „Kým teraz importujeme do 10% elektriny zo zahraničia a dotujeme zahraničných výrobcov elektriny, po dostavbe si naopak budeme môcť dovoliť vyvážať elektrinu do zahraničia a Slovensko bude profitovať.“

A ako sa odzrkadlí pandémia koronavírusu v aplikácií energetických plánov v oblasti inštalácii slnečných a veterných elektrární?

„Nemyslím si, že by prišlo k zmenám. Naopak, bude snaha, aby sa udržala energetika v takom stave, ako je. Jedno z nebezpečí však je, že fosílne palivá budú v Európe využívané ďalej,“ uzatvoril Peter Líška s tým, že by v budúcnosti mala energetika viac smerovať k takzvanej klimatickej neutralite tak, aby vplyv energetiky na klímu bol čo najmenší. 

Celú reláciu si môžete pozrieť TU