Article details

12.03.2024 News

Na 8. ročníku seminára z oblasti hodnotenia pevnosti a životnosti strojných zariadení JE sa prvýkrát zúčastnili aj experti z Českej republiky

Takmer 40 účastníkov zo Slovenských elektrární, a.s., ČEZ, a.s., ÚJV Řež, a.s., ŠKODA-JS, a.s. a VUJE, a.s. diskutovali o aktuálnom stave hodnotenia životnosti tlakovej nádoby reaktora, vnútro-reaktorových častí, nátrubkov veka reaktora, kompenzátora objemu a výpočtoch pevnosti a seizmickej odolnosti potrubí jadrovej elektrárne.

Na 8. ročníku seminára z oblasti hodnotenia pevnosti a životnosti strojných zariadení JE sa prvýkrát zúčastnili aj experti z Českej republiky

Oddelenie životnosti jadrovo-energetických zariadení Divízie diagnostiky jadrovo-energetických zariadení VUJE, a. s., už po ôsmy raz hostili kolegov špecialistov zo Slovenska a Českej republiky. Odborný seminár s názvom „Výpočty pevnosti, životnosti a seizmickej odolnosti“ sa konal v Hoteli Magnólia v Piešťanoch.

Na tomto podujatí sa prvýkrát zúčastnili aj experti z výpočtových pracovísk v Českej republike, takže prezentované témy vychádzali z aktuálnych požiadaviek prevádzkovateľov jadrových elektrární v oboch susedských republikách, slovenskej a českej.

Naši kolegovia oddelenia životnosti jadrovo-energetických zariadení VUJE prispeli do programu seminára prezentáciami o aktualizácii výpočtových modelov pre hodnotenie životnosti komponentov a potrubných trás JE EBO, JE EMO, pevnostných a únavových analýzach nátrubkov HRK veka reaktora, monitorovaní tepelného zaťaženia na vybraných potrubiach JE EBO V2 systémom MONEZ, ako aj analýzami švihov vysoko-energetických potrubí JE MO34.

Ing. Peter Hermanský, vedúci oddelenia životnosti jadrovo-energetických zariadení VUJE, a. s.: „Stretnutie odborníkov s uvedenou problematikou sme začali organizovať v roku 2015 s cieľom prezentovať výsledky riešenia aktuálnych problémov v oblasti hodnotenia životnosti hlavných komponentov a potrubných trás jadrových elektrární na Slovensku. Doterajších ročníkov sa zúčastňovali iba zástupcovia slovenských elektrární a ÚJD SR. Koncom minulého roka vznikla myšlienka spojenia sa s expertmi na výpočty životnosti zariadení jadrových elektrární v ČR, ktorá sa okamžite stretla s pozitívnym ohlasom. Tento článok je dôkazom, že sa to nakoniec podarilo a podujatie splnilo svoj cieľ.“

Seminár bol výbornou príležitosťou na prezentáciu projektov, výmenu skúseností, zdieľanie poznatkov, budovanie osobných kontaktov a partnerstiev, ako aj odovzdávania skúseností mladým začínajúcim výpočtárom. Účastníci vysoko ocenili možnosť vzájomnej odbornej diskusie k aktuálnym prevádzkovým riešeniam jadrových elektrární na Slovensku a v Českej republike.

Na záver bolo účastníkmi seminára prijaté rozhodnutie pokračovať v budúcnosti v takýchto spoločných česko-slovenských odborných stretnutiach expertov z oblasti hodnotenia životnosti a riadenia starnutia zariadení jadrových elektrární v oboch našich krajinách, čo nepochybne prispeje k ich bezpečnejšej a spoľahlivejšej prevádzke.