Article details

18.12.2023 News

Unikátny manipulátor, naprojektovaný a vyrobený pre Južnoukrajinskú jadrovú elektráreň, sme odovzdali na mieste a už pomáha

Odovzdaním a zaškolením ukončila naša divízia jadrovoenergetických zariadení projekt, na ktorom pracovala celý rok. Ide o unikátne zariadenie pre zaslepovanie teplovýmenných rúrok parogenerátora vyrobené pre Južnoukrajinskú elektráreň.

Unikátny manipulátor, naprojektovaný a vyrobený pre Južnoukrajinskú jadrovú elektráreň, sme odovzdali na mieste a už pomáha

Zaujímavosťou je, že ide už o druhý takýto stroj tam dodaný, ten prvý sa vo VUJE, a. s., vyrobil v roku 2003.

Celkovo sme podobných manipulátorov vyrobili približne 30 pre elektrárne v Českej republike, na Slovensku a Ukrajine či v Maďarsku.

Výnimočnosť manipulátora typu ZOK spočíva v komplexnosti a všetkých operácii vykonávaných z bezpečného riadiaceho pracoviska mimo prostredia s vysokou radiačnou záťažou.

Projekt viedol hlavný konštruktér, ktorý stroj navrhol a nakreslil, Tomáš Lehuta, elektro zastrešoval vedúci oddelenia Peter Urban. Vývojový, výrobný a montážny tím tvorilo 16 ľudí.

On the left: Director of the Division for Diagnostics of Nuclear Power Plants of VUJE Adrian Kovalyk, Chief design engineer Tomáš Lehuta, Head of electro department Peter Urban.

Odovzdávanie na Ukrajine prebehlo overovaním zariadenia po jeho transporte za účasti nášho tímu pod vedením riaditeľa Divízie diagnostiky jadrovoenergetických zariadení VUJE, a. s. Adriana Kovalyka, člen predstavenstva, ktorý zdôraznil vážnosť spolupráce: „V život ohrozujúcom a psychicky náročnom vojnovom stave pre obyvateľov Ukrajiny je každý krok, podporujúci energetickú stabilitu, teplo a svetlo, fungujúcu zdravotnú starostlivosť, školstvo, veľmi dôležitý.“