Article details

14.04.2021 News

Úspech ďalšieho špeciálneho manipulátora z dielne VUJE: IRIS 20 nasadili v Dukovanoch

Unikátny manipulátor s názvom IRIS 20 z dielne divízie diagnostiky jadrovoenergetických zariadení VUJE, a.s., je už v prevádzke. Nasadený bol v českej jadrovej elektrárni Dukovany.

Úspech ďalšieho špeciálneho manipulátora z dielne VUJE: IRIS 20 nasadili v Dukovanoch

IRIS 20 je posledný zo štvorice zariadení určených pre kontrolu parogenerátora a zaslepovanie teplovýmenných rúrok v rámci zákazky pre ČEZ v lokalitách Dukovany a Temelín. Samotný manipulátor má niekoľko výmenných modulov, pričom každý modul umožňuje realizovať iný druh kontroly. 

Jedinečný prototyp zabezpečuje napríklad vírivoprúdové kontroly rúrok, ultrazvukovú kontrolu vnútorných povrchov, vizuálnu kontrolu rúrok zvnútra, zaslepovanie teplovýmenných rúrok aj vírivoprúdovú kontrolu povrchov zvnútra.  Práve množstvo funkcií ktorými disponuje ho robia výnimočným. „Boli v ňom použité najnovšie dostupné technológie, ktoré sú na trhu. Je to výsledok nášho posledného vývoja. Pôvodne mal ostať u nás do jesene, bol však nasadený do prevádzky v Dukovanoch už vo februári a musím povedať, že úspešne,“  vysvetlil riaditeľ divízie diagnostiky jadrovoenergetických zariadení a člen predstavenstva Adrian Kovalyk.  

Odborníci však už pracujú na novej výzve. Tým, že IRIS 20 je v prevádzke a pracuje priamo na bloku v kontrolovanom pásme, nie je možné na ňom vykonávať školenia. „Aby mohli v elektrárni systematicky pripravovať svoj personál na prácu s týmto zariadením, rozhodli sa, že si zaobstarajú výcvikový manipulátor, ktorý bude umiestnený v ich výcvikovom stredisku, teda mimo aktívnej prevádzky,“ dodal A. Kovalyk.  Experti z VUJE, a.s., na ňom aktuálne pracujú a plánujú ho odovzdať do konca roka.