Article details

10.07.2023 Our people

Vývoj rýchleho plynom chladeného reaktora vo VUJE, a.s. pokračuje v projekte SafeG

Okrem zvyšovania jadrovej bezpečnosti existujúceho dizajnu ALLEGRO je neoddeliteľnou súčasťou projektu SafeG aj prenos znalostí a skúseností v oblasti vývoja technológie GFR novej generácii inžinierov a inžinierok.

Vývoj rýchleho plynom chladeného reaktora vo VUJE, a.s. pokračuje v projekte SafeG

Katedra Inžinierstva na Univerzite v Cambridge (University of Cambridge, Department of Engeneering) usporiadala letnú školu na tému „Pokročilé techniky modelovania“. Ako pozvaný lektor sa zúčastnil aj náš kolega Ing. Boris Kvizda z divízie Jadrovej bezpečnosti, výskumu a vývoja. Udalosti sa zúčastnilo 35 účastníkov z Česka, Maďarska, Slovenska, Veľkej Británie, Nemecka, Talianska, Nigérie, Filipín a Spojených štátov amerických.

Záber prednášok bol naozaj široký. Témy ako história vývoja GFR, súčasný dizajn a technológia GFR, metódy modelovania, schopnosti a obmedzenia existujúcich výpočtových kódov, prebiehajúci experimentálny program, pokročilé techniky validácie a verifikácie výpočtových nástrojov študentov zaujali.  

Súčasťou programu bola aj návšteva jadrovej elektrárne Sizewell B.